Visjon: Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren. 

Visjonen er et verbalt uttrykk for det Rælingen kommune vil være i møte med sine innbyggere og omverden, og for den overordnede betydningen av kommunens virksomhet.

Kommunens visjon skal være retningsgivende for, og gi drakraft til, de politiske vedtakene og den kommunale virksomheten.

Visjonen er nærmere forklart i Handlingsprogrammet og i Kommuneplanen. (klikk på lenker i grønt).

 

Kommunens verdier:

Respekt, ansvarlighet og redelighet er kommunens verdier, og ansatte i Rælingen kommune forsøker å etterleve dette i all sin virksomhet.

Verdiene er nærmere forklart i Retningslinjer for etisk praksis. (Klikk på lenken i grønt).