Parkeringsreguleringen blir håndhevet av kommunens trafikkbetjenter. Det er skiltet parkeringssone, og parkering med maks. p-tid 48 timer. Det er i tillegg satt opp nye fartsgrensesone 30 km/t skilt. Se vedlagte oversikt over skilt som er satt opp. Se også hva skiltene betyr her.