Parkeringsreguleringen blir håndhevet av kommunens trafikkbetjenter. Deler av området ligger i Skedsmo kommune og de har myndighet for sitt område. Det er skiltet parkeringssone, og fartsgrensesone 30 km/t. Se vedlagte oversikt over skiltene. Se hva skiltene betyr her. Se kart over parkeringsplasser her.