Fett i avløpsrør Fett i avløpsrør

Bildene ovenfor viser kommunale rør med ansamlinger av fett. Dette snevrer inn rørenes diameter. Her kan det bli tett!

Både huseiers egne avløpsrør og kommunens fellesrør kan gå tett av matfett. Det hjelper ikke at du bruker varmt vann og såpe når du fjerner fettet fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i røret og blir kaldt. Bruk av varmt vann bare forflytter problemet da matfettet vil stivne før eller senere, når det avkjøles. Det hjelper heller ikke å helle fettet i do, for det er det samme røret som frakter avløpet videre fra både toalett og vask.

Proppene med avløpsfett kan føre til tette rør og stopp i avløpet, noe som kan føre til kjelleroversvømmelser.

kjelleroversvømmelse

Se brosjyre om tiltak for å hindre kjelleroversvømmelser fra Norsk Vann

Vi finner stadig fettklumper som enten har ført til eller ville ha ført til oversvømmelser. Vi oppfordrer derfor alle til ikke å kaste matfett og matolje i avløpet.

Her kommer noen råd for å unngå å få avløpsvann i kjelleren, rotter i avløpet og unødvendige ekstrautgifter:

  • Matolje som helles over i en tett juice-/melkekartong kan kastes i de grønne posene for matavfall
  • Tørk av fettet i stekepannen el. lign. med matpapir og kast det i matavfallet før stekepannen rengjøres
  • La fettet størkne i stekepannen slik at du kan kaste det i fast form
  • Husk at oljer i for eksempel glass med fetaost også må kastes i avfallet
  • Du kan levere større mengder matolje på gjenvinningsstasjonen.
  • Matfett og matoljer i små mengder kan hjemmekomposteres

Husk på renovatøren og pakk matoljen godt inn. Se også om kildesortering på  ROAFs sider eller om fettvett

Dersom du har mistanke om kloakkstopp på kommunens ledningsnett, kan du melde fra til kommunen, kontakt oss