E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Nettprat/chat  (Chat med oss)

Veienmin.no (Meld om ros og ris når det gjelder vei, vann, brøyting og mer)    

Viktige telefon-/vaktnummer    

Søk etter ansatte   

Rådmann og kommunalsjefer

Organisasjonen - enhetene

Ordfører og politisk ledelse

Næringsliv

Snarvei til Skjemaer

Besøksadresse: Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby (se kart nedenfor).

Postadresse: Rælingen kommune, Postboks 100, 2025 Fjerdingby

Offentlighet. Dokumenter som sendes til kommunen vil bli publisert på postlisten under Innsyn dersom de ikke unntas fra offentlighet.

Henvendelser via vår e-post eller postadresse er våre formelle adresser. Vi saksbehandler ikke via andre kanaler som Facebook.

Facebook    

SMS-varsling   

Informasjon på flere språk/information in other languages (google translate)

Åpningstider:

Servicetorg Mandag - fredag: kl. 0800 - 1530
Nav

Mandag, onsdag og fredag: kl. 1200 - 14:00.

Stengt tirsdager og torsdager

Timeavtaler og møtevirksomhet gjennomføres som vanlig mandag-fredag mellom kl. 0800 og 1530.

Alle NAVs selvbetjeningsløsninger er tilgjengelig hver dag fra kl. 0800 - 1530.

Bibliotek

Mandag: kl. 1200-1900
Tirsdag - onsdag: kl. 1000-1900

Torsdag og fredag: kl. 1000-1500

Besøksadresse:

 

RÆLINGEN KOMMUNE
Bjørnholthagan 6
2008 Fjerdingby

Postadresse:
Postboks 100
2025 Fjerdingby

Telefon: 63 83 50 00

E-post: postmottak@ralingen.kommune.no

Telefax:

63 83 52 33

Sende oss faktura

 

Organisasjonsnummer:

952 540 556

Kontonummer:

Kontonummer med KID:

1503 05 43707

1503 18 66194

Kommunenummer: 0228
   
For betalinger fra utlandet:

BIC:  DNBANOKKXXX

Elektronisk IBAN-kontonummer: NO5715030543707

Papirformatert IBAN-kontonummer: NO57 1503 0543 707