Dette foregår blant annet ved at elevene foretar:

  • jevnlige møter
  • valg av styre
  • samtale med ordføreren
  • fremmer forslag på tiltak
  • fordeler midler

BUK består av 3 representanter fra hver skole.

BUK har kr 60 000 til fordeling til tiltak ved skolene.

Hver skole kan kun søke om maks 20 000,- til nærmiljøtiltak på skolen. Sakene skal dreie seg om ting som er tilknyttet selve skoleområdet eller nærmiljøet rundt skolen. Installasjoner og utstyr det søkes om støtte til skal helst kunne benyttes fritt også utenfor skoletiden.