Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. april kl. 16:37

Koronavirus - testing - regler - smitte - vaksinering (Her fins alt samlet)

       KLIKK  HER                                               

. clear

Nye parkeringsregler!

Fra 1.1.2017 skjer en del endringer i parkeringsregler. Det innføres ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det gjøres noen justeringer i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under følger noen av de endringer som gjelder for deg som bilfører.

Nye parkeringsforskrifter fra 1. januar 2017

Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som er gjeldende fra 1. januar 2017.

Parkering forbudt midlertidig

Midlertidig parkeringsregulering

ved veiarbeid og snørydding

Nye skilter eller overtrekksposer blir satt opp minst 24 timer før arbeidet starter. Følg med på skiltingen der hvor bilen din er parkert for å unngå parkeringsgebyr og borttauing.

Parkeringsbestemmelser

Parkeringsbestemmelsene er regulert i vegtrafikkloven, trafikkreglene, skiltforskriften og parkeringsforskriften.

Som bilfører har du plikt til å ha kunnskap om disse parkeringsbestemmelsene.
Bilfører har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere skilt som er satt opp på stedet.

Rælingen kommune, kommunalteknikk håndhever også privatrettslig regulerte områder. Her er det andre lover og regler som gjelder, og disse er gjengitt i standardvilkår for privat parkeringsregulering.

Se linker til de forskjellige lover, forskifter og vilkår under.

Hva betyr skiltene?

Statens vegvesen er skiltmyndighet for parkeringsregulerende skilt i Rælingen kommune.